Home » LET Reviewer: Filipino Part 4
Are you looking for something?


LET Reviewer: Filipino Part 4

Majorship LET Reviewer
Download File
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 8608
  • File Size 86kb
  • File Count 1
  • Create Date April 14 2020
  • Last Updated October 20 2023

LET Reviewer: Filipino Part 4

Youtube

Filipino Part 4

1. Hindi totoo ang katapangan na ipinapakita ni Vincent sa harap ni Lalie sapagkat BAHAG ANG BUNTOT niya sa harap ng paghihirap.
A. Matapang
B. Matiyaga
C. Duwag
D. Malakas ang loob

2. NAG-ALSA BALUTAN si Claudia dahil sa malimit umanong pananakit ni Reymar.
A. Lumayas
B. Nagtampo
C. Nagtago
D. Nagmaktol

3. Ang ________________ ng mga Nars ay dininig ng komite kahapon.
A. Pakiusapan
B. Pakikipag-usap
C. Ipakiusap
D. Pakiusap

More from Teach Pinas:
RPMS-PPST Downloadable Materials for SY 2022-2023 (Multi-Year)
Classroom Prayers Printable Poster
DepEd teachers to continue work from home until issuance of new guidelines
GSIS to release PHP3.3B in Christmas cash gift starting Dec 1

4. Lumapit si Prink kay Eadji at sinabing, “ __________ mo si Landon ng pagkain sa kusina.”
A. Utusan
B. Kunin
C. Kunan
D. Hanapan

5. Nakatulog si Jana sa kanilang opisina dahil sa HIMINGTING ng kapaligiran. Ano ang kahulugan ng salita na nasa malalaking letra?
A. Kaingayan
B. Kapayapaan
C. Lakas ng hangin
D. Katahimikan

6. Ang sentro ng pagdiriwang ng SENTENARYO ay sa Kawit, Cavite. Ang kasing-kahulugan ng salitang nasa malalaking letra ay:
A. Ika-50 taon
B. Panghabang panahon
C. Ikasandaang taon
D. Ika- 25 taon

7. “Ang sinuman ay makabubuo ng matibay na lubid kung pagsasama-samahin ang sinulid.” Ang ibig sabihin nito ay?
A. Ang lakas ng tao ay nasa pagkakaisa nila.
B. Kailangan magkaisa tayong lahat.
C. Magkakaiba ang mga tao kaya hirap magkaisa.
D. Nagkakaisa ang mga tao.

8. MALIIT ANG SISIDLAN ni Dian kaya iniiwasan siyang tuksuhin ng mga kasama. Ano ang ibig sabihin nito?
A. Walang pasensya
B. Walang pagtitimpi
C. Walang galang
D. Walang lakas ng loob

9. Siya’y isang bulag ngunit kaya niyang gumuhit ng larawan. Siya’y isang ___________________
A. Imbentor
B. Manunulat
C. Dalubhasa
D. Pintor

10. Anong hukuman ang siyang _____________ ng mga kaso ng korupsyon.
A. Court of Appeals-manglilitis
B. Sandigan Bayan-naglilitis
C. Korte Suprema-maglilitis
D. Ombudsman-tagapaglitis

11. _________________ mo naman sa kanila na magdala ng mapagsasaluhan.
A. Usap-usapan
B. Usapin
C. Ipakiusap
D. Pakiusap

12. “Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan.” (Luk 16:9)
Ano ang kahulugan ng sanlibutan?
A. Mga israelita lamang
B. Apostoles
C. Dukha
D. Katauhan
13. Ano ang pangungusap na dapat mauna?
I. Ngunit ang pagtatalo ay hindi dapat nauuwi sa pagkakagalit.
II. Natural lamang ang pagkakaroon ng magkakaibang pala-palagay ang mga tao.
III. Sa mga mag-asawa man ay hindi maiiwasan ang pagkakaiba ng opinyon.
IV. Kahit sa magkakapatid, karaniwan na ang hindi pagkakasundo.
V. Upang maiwasan ito, nararapat lamang na maging bukas ang ating isipan sa paniniwala ng iba.

A. I.
B. II
C. III
D. IV

14. Alin sa mga sumusunod ang hindi nabibilang na kasingkahulugan ng salitang pala-palagay?
A. Opinyon.
B. Kuru-kuro
C. Paniniwala
D. Akala

15. May pera sa basura. Huwag mong pagtakhan iyan. Isa-isahin mo ang laman ng iyong basurahan. Tiyak na may papel na walang sulat sa likod at maaari mo pa itong sulatan. Kung minsan, may mga papel at notebook na may sulat pero pwede mo namang ipagbili. May mga bukas na lata na maaari mo rin namang tamnan o kaya’y pwedeng balutin ng wrapping paper upang paglagyan ng lapis, bolpen, krayola, aspile o kaya’y pako. Ang pinagbalatan ng sibuyas, patatas at saging, sanga ng kangkong, tira-tirang pagkain ay maaaring maging pagkain ng baboy at maaari rin itong maging pataba sa lupa. Tunay na may pera sa basura kung magtitiyaga lamang at magiging malikhan upang ang patapong mga bagay ay maging kapaki-pakinabang. Anong uri ng texto ang seleksyong binasa?
A. Informativ
B. Argumentativ
C. Prosijural
D. Narativ

16. ____________ magtrabaho sina Fred at Jose.
A. Magkasinbilis
B. Magkasingbilis
C. Napabilis
D. Magkasimbilis

17. Samahan mo si Lola sa palengke _____ hindi maligaw.
A. kung saan
B. noong
C. ng
D. nang

18. Upang lalong maging ______________ ang patakaran ng Pangulo na mabago ang pamamalakad sa bansa, ipinasya niyang magkaroon ng pagbabagong tatag sa lahat ng sangay ng pamahalaan.
A. marangal
B. mabisa
C. tanyag
D. malinaw

19. Nakalulungkot isipin na ang karamihan sa mga kabataan ngayon ay ______________ sa masamang bisyo.
A. nababalisa
B. nalalayo
C. nabubuyo
D. nababalot

20. ________ ng mga pulis ang kadena sa kanyang mga kamay.
A. Nalagyan
B. Nilagyan
C. Inilagay
D. Naglagay

 

Download this LET Reviewer as well as the answer keys from the button above. If the download button is not working, please leave a comment below and we will fix it as soon as possible.

For the complete list of LET Reviewers, you may follow this link: Downloadable LET Reviewers


Disclaimer:
TEACH PINAS is not affiliated, associated, endorsed by, or in any way officially connected to any government organization. All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. We, the admins/staff, do not claim any ownership of some content posted here unless otherwise stated. If you own rights to those and do not wish them to appear on this site, please contact us via e-mail: [email protected] and we will take necessary actions ASAP. TEACH PINAS does not make any warranties about the completeness, reliability, and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (www.teachpinas.com), is strictly at your own risk. TEACH PINAS will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website. Read more...
Enter your email address below to get updates via email:
Loading

Add Comment

Click here to post a comment

error: Sorry, content is protected!